BLOG

Google công bố chatbot AI Bard, tái khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực công cụ tìm kiếm

Tuy được tinh chỉnh liên tục suốt nhiều tháng nay, chatbot trí tuệ nhân tạo của Google vẫn gặp những sai lầm tương tự ChatGPT của OpenAI. Kể từ khi OpenAI công bố phần mềm chatbot ChatGPT và đồng thời...

.
.
.
.